Članarina za leto 2019/20

Plačilo članarine

Ja, pri tabornikih ni treba kupiti svojega kroja in rutice, svojega šotora, svojega noža, plačevati mesečnih vadnin … Tudi zato je taborništvo ena najugodnejših (če ne najbolj ugodna) dejavnosti mladih. Letos uvajamo minimalno (35 €), priporočeno (50 €) in podporno (70 €) letno članarino – najnižja je nižja kot doslej, da jo bodo lažje plačale tudi finančno šibkejše družine, priporočena pa ob že naštetih ugodnostih še vedno omogoča tudi tedenska srečanja za manj kot evro na srečanje. 

VEČ:

Taborniška društva smo nepolitične, nevladne organizacije, ki v svoje vrste sprejemamo kar se da širok krog ljudi, ne glede na osebne okoliščine posameznika, njegovo veroizpoved, raso, barvo kože ipd. Že vrsto let se z možnostjo obročnega plačevanja akcij in subvencioniranja tabornin, z družinskim popustom za drugega otroka v družini, prodajo podpornih rutic in podobnimi ukrepi trudimo, da bi se našega programa lahko udeleževali vsi mladi, ne glede na materialni status. Letos nameravamo v tem pogledu narediti še korak naprej, zato smo se odločili za spremembo sistema članarine. Od letos dalje tako omogočamo plačilo treh različnih članarin:

 1. minimalna članarina znaša 35 evrov, kar je nižje od dosedanje članarine in je bolj dostopna tudi tistim, ki jo sicer težko plačajo;
 2. priporočena članarina znaša 50 evrov in zanjo menimo, da jo bo lahko še vedno plačala večina članstva;
 3. podporna članarina v višini 70 evrov pa društvu omogoča izvedbo nekaterih dodatnih socialno naravnanih aktivnosti in je hkrati nižja, kot sta bili do sedaj skupaj redna članarina in podporna članarina starša.

Ne glede na višino plačane članarine imajo vsi člani enake pravice in ugodnosti kot do sedaj.

Priporočena članarina je zaradi prilagajanja trenutnim ekonomskim razmeram nekoliko višja kot v preteklem letu, vendar je taborništvo še vedno med najcenejšimi aktivnostmi za mlade. Članarino društvo porabi za:

 • odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije (približno 15 evrov na člana), s čimer naši člani postanejo tudi člani nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor,
 • članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in WOSM – svetovni organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 30 milijonov tabornikov po vsem svetu,
 • izvedbo tedenskih vodovih srečanj (vsaj 10 evrov na člana za potrebščine za izvedbo srečanj),
 • vzdrževanje in tekoče stroške rodovih prostorov, kjer potekajo srečanja (letos smo se zaradi odpovedi najemne pogodbe tudi preselili in delno prenovili nove rodove prostore),
 • plačilo udeležbe ekip na državnih in regijskih tekmovanjih (območni in državni mnogoboj, mnoga orientacijska tekmovanja …),
 • nakup novih krojev, ki jih člani brezplačno dobijo v uporabo,
 • izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike, Taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje, izo-moto vikendi idr.),
 • nakup rutic, našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,
 • vzdrževanje rodove spletne strani (strežnik, domena, prenovljena fotogalerija, ki bo zaživela v kratkem),
 • nakup nove opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (športna oprema, šotori, prva pomoč …),
 • odgovornostno zavarovanje članov in zavarovanje pravne zaščite,
 • druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk …).

Ker smo prostovoljno in neprofitno društvo v javnem interesu, se vsa sredstva porabijo neposredno za delovanje društva in delo s člani. Vodnik povprečno zgolj za pripravo in izvedbo tedenskih srečanj z vodom porabi 60 ur svojega časa, kar je z zakonom o prostovoljstvu ovrednoteno na najmanj 600 evrov. Vodnik tako k delovanju voda prispeva več kot vsi člani skupaj.

Glede na vse zapisano verjamemo, da priporočena članarina ni previsoka in da za večino članov plačilo ne bo težava. Vse ostale pa vabimo, da poravnajo minimalno članarino in v še večji meri kot do sedaj koristijo ugodnosti in možnosti pomoči pri plačilu aktivnosti.

V primeru plačila preko spletne banke bodite pozorni, da v namen plačila navedete ime in priimek otroka, za katerega članarino nakazujete, da bomo vedeli, kam jo umestiti. Ker želimo biti v koraku s časom, je na voljo tudi plačilo preko mobilne banke s pomočjo QR kode, ki jo poskenirate in vam samodejno izpolni vsa vnosna polja.

Poleg plačane članarine je potrebno za članstvo v rodu izpolniti tudi pristopno izjavo. Ker se je ta od lanskega leta spremenila, jo morate izpolniti tudi člani, ki ste tabornike obiskovali lansko leto.

Podatki za plačilo:
Društvo tabornikov Rod Stane Žagar – mlajši
Cesta Staneta Žagarja 19
4000 Kranj
SI56 6100 0000 2901 229 (Delavska hranilnica)
Namen: ime in priimek otroka

QR koda za plačilo preko mobilne banke: