OBVESTILO!

Taborništvo se ves čas trudi, da bi bilo dostopno vsem mladim. Kljub temu pa rast cen ne obide niti nas. Zato smo primorani zvišati članarino in jo približati ostalim taborniškim rodovom in podobnim društvom, še vedno pa verjamemo, da ostajamo ena cenejših, a hkrati kvalitetnih prostočasnih aktivnosti.

Od 1. aprila 2024 dalje bo članarina znašala:

 • minimalna članarina: 45 evrov,
 • priporočena članarina: 60 evrov,
 • podporna članarina: 80 evrov.

Da bi bilo plačilo članarine dostopno za vse, ohranjamo tristopenjski model, kjer lahko vsak prispeva po svojih finančnih zmožnostih. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje prejeli nekaj podpornih članarin, s katerimi lahko uravnotežimo prispevek minimalnih članarin tistih, ki si več težko privoščijo. Hkrati pozivamo vse, ki članarine za letošnje leto še niste plačali, da to storite do 1. marca in plačate nižjo članarino – priporočena članarina znaša 50 evrov).

Višino članarine smo zadnjič določili v letu 2019, od takrat je bila uradna splošna inflacija v Sloveniji preko 20 % – tako povišanje priporočene članarine ravno pokrije inflacijo. Hkrati so se določene storitve za nas povišale še precej več – odvod članarine na Zveze tabornikov Slovenije se je na primer v tem času zvišal za 78 %. In še kot zanimivost: za nakup enega šotora, kot jih uporabljamo na taborjenju in v katerem lahko spijo trije taboreči, moramo prejeti 98 minimalnih članarin.

Verjamemo, da višje cene v zadnjem času močno bremenijo družinske proračune, kljub uspešnemu pridobivanju novih virov financiranja pa postaja neuravnotežen tudi naš proračun, zato smo prisiljeni v zapisane spremembe. Kljub zvišanju cen ostajajo naše dejavnosti (tudi večdnevne akcije) med cenejšimi in celo cenejše kot šole v naravi, ki so izdatno podprte iz državnega proračuna. Verjamemo, da dvig članarine razumete in da bomo skupaj še naprej lahko iskali načine za ustvarjanje okolja, kjer se bo prav vsak lahko udeležil taborniških dogodivščin.

Z naravo k boljšemu človeku!

Ja, pri tabornikih ni treba kupiti rutice, svojega šotora, svojega noža, plačevati mesečnih vadnin … Tudi zato je taborništvo ena najugodnejših (če ne najbolj ugodna) dejavnosti mladih. Že lani smo uvedli minimalno (35 €), priporočeno (50 €) in podporno (70 €) letno članarino. Sistem smo postavili tako, da bodo članarino lažje plačale tudi finančno šibkejše družine, priporočena pa ob že naštetih ugodnostih še vedno omogoča tudi tedenska srečanja za manj kot evro na srečanje.

VEČ:

Taborniška društva smo nepolitične, nevladne organizacije, ki v svoje vrste sprejemamo kar se da širok krog ljudi, ne glede na osebne okoliščine posameznika, njegovo veroizpoved, raso, barvo kože ipd. Že vrsto let se z možnostjo obročnega plačevanja akcij in subvencioniranja tabornin, z družinskim popustom za drugega otroka v družini, prodajo podpornih rutic in podobnimi ukrepi trudimo, da bi se našega programa lahko udeleževali vsi mladi, ne glede na materialni status. Omogočamo vam plačilo treh različnih višin članarin:

Minimalna članarina znaša 35 evrov in je namenjena tistim, ki zaradi slabše finančne situacije težko plačajo več;

Priporočena članarina znaša 50 evrov in zanjo menimo, da jo bo lahko plačala večina članstva;

Podporna članarina v višini 70 evrov društvu omogoča izvedbo nekaterih dodatnih socialno naravnanih aktivnosti in nakup dodatne opreme.

Ne glede na višino plačane članarine imajo vsi člani enake pravice in ugodnosti.

Članarino društvo porabi za:

 • odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije (26 evrov na člana), s čimer naši člani postanejo tudi člani nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor, članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in WOSM – svetovni organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 60 milijonov tabornikov po vsem svetu,
 • izvedbo tedenskih vodovih srečanj (vsaj 10 evrov na člana za potrebščine za izvedbo srečanj),
 • vzdrževanje in tekoče stroške rodovih prostorov, kjer v času, ko ni epidemije, potekajo srečanja,
 • plačilo udeležbe ekip na državnih in regijskih tekmovanjih (območni in državni mnogoboj, mnoga orientacijska tekmovanja …),
 • nakup novih krojev, ki jih GG+ člani brezplačno dobijo v uporabo,
 • izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike, Taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje, izo-moto vikendi idr.),
 • nakup rutic, našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,
 • vzdrževanje rodove spletne strani (strežnik, domena, fotogalerija),
 • nakup nove opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (športna oprema, šotori, prva pomoč …),
 • odgovornostno zavarovanje članov in zavarovanje pravne zaščite,
 • druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk …).

Ker smo prostovoljno in neprofitno društvo v javnem interesu, se vsa sredstva porabijo neposredno za delovanje društva in delo s člani. Vodnik povprečno zgolj za pripravo in izvedbo tedenskih srečanj z vodom porabi 60 ur svojega časa, kar je z zakonom o prostovoljstvu ovrednoteno na najmanj 600 evrov. Vodnik tako k delovanju voda prispeva več kot vsi člani s članarinami skupaj.

Glede na vse zapisano verjamemo, da priporočena članarina ni previsoka in da za večino članov plačilo ne bo težava. Vse ostale pa vabimo, da poravnajo minimalno članarino in v še večji meri kot do sedaj koristijo ugodnosti in možnosti pomoči pri plačilu aktivnosti.

V primeru plačila preko spletne banke bodite pozorni, da v namen plačila navedete ime in priimek otroka, za katerega članarino nakazujete, da bomo vedeli, kam jo umestiti. Ker želimo biti v koraku s časom, je na voljo tudi plačilo preko mobilne banke s pomočjo QR kode, ki jo poskenirate in vam samodejno izpolni vsa vnosna polja.

Poleg plačane članarine je potrebno za članstvo v rodu izpolniti tudi pristopno izjavo, ki jo najdete na naši spletni strani www.taborniki.net. Izpolnjeno lahko izročite vodniku (če je to mogoče), nam jo pošljete po pošti ali pa jo skenirate in posredujete na info@taborniki.net.

Podatki za plačilo:

Društvo tabornikov Rod Stane Žagar – mlajši

Cesta Staneta Žagarja 19

4000 Kranj SI56 6100 0000 2901 229 (Delavska hranilnica)

Namen: ime in priimek otroka