Občni zbor

Redni letni občni zbor Društva tabornikov rod Stane Žagar – mlajši bo potekal v četrtek, 7. 3., ob 18.00 v konferenčni dvorani Gimnazije Kranj (4. nadstropje). 

Občni zbor društva je najvišji organ, kjer sprejmemo poročila za preteklo leto, potrdimo plane za prihodnje leto, izvolimo novo vodstvo in podelimo znanja. Veseli bomo, če se nam pridružiš in soodločaš o nadaljnjem delovanju društva.

starešina rodu