Med 2. in 10. julijem smo skupaj z Odredom Izviđača Primorje z Reke izvedli Erasmus+ projekt z naslovom “Od jaka do junaka”.

Projekt je naslavljal skupne potrebe obeh mladinskih organizacij, ki v svojem delu organizirata tudi mladinske tabore. V preteklih letih se je izkazalo, da je treba mlade prostovoljce opolnomočiti za pripravo takih taborov in dvigniti nivo znanja tako imenovanih tehničnih veščin (orientacija, prva pomoč, začasni objekti iz lesa ipd.). Praktične veščine in znanja so se predvsem v obdobju pandemije nekoliko izgubile, saj mladinskih taborov ni bilo mogoče izvesti. S tem projektom smo želeli izmenjati izkušnje obeh organizacij na področju mladinskih taborov, priprave tabornih prostorov in izvedbe programa. Hkrati smo želeli izkušnje nadgradili z dodatnimi znanji s področja varnosti in uporabe opreme.
Pri izvedbi projekta smo želeli uporabljati aktivne metode dela, predvsem učenje z delom na praktičnih primerih, kjer bi udeleženci postavili tabor za dejansko izvedbo taborjenja, ki bi sledilo tej izmenjavi. Cilji projekta so izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj glede rokovanja z orodjem in opremo ter nove tehnike za pripravo objektov za mladinske tabore. Ta projekt bi dal nov zagon in motivacijo našim udeležencem, kar jih bo spodbudilo za še aktivnejše udejstvovanje pri delu z mladimi.